ISO/TS 29001 (سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی)

ISO/TS 29001 (سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی)

ISO/TS 29001:2010 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی-الزمات سازمانهای تامین کننده محصول/خدمات

با توجه به هزینه بر بودن و حساسیت بسیار بالای مباحث کیفی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، لزوم یک سیستم مدیریت کیفیت مختص این صنایع احساس شده و بر این اساس کمیته فنی ISO/TS 67 به تدوین مشخصه فنی (Technical Specification) ISO/TS 29001 نموده است.
در استاندارد ایزو 29001 (ISO/TS 29001:2010) الزامات سیستم مدیریت کیفیت برای طراحی، توسعه، تولید، نصب و ارائه خدمات/محصولات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تدوین شده و توجه ویژه ای به زنجیره تامین در این صنایع شده است.
این استاندارد مکمل استاندارد ایزو 9001 بوده و با تاکید بر کاهش آلودگی و ضایعات در حوزه­های یاد شده تدوین شده است.

مزایای پیاده­ سازی ISO 29001:2010

  • ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان
  • اعلام تعهد سازمان در زمینه ارائه خدمات/محصولات
  • بهبود کیفیت و کاهش ضایعات
  • ارتقاء سطح رضایت مشتریان
 
گروه AFNOR امکان صدور گواهینامه سیستم فوق را در بالاترین سطح اعتبار دارد. در صورت تمایل به دریافت گواهینامه ISO 29001:2010، فرم درخواست خدمات را تکمیل نموده و به آدرس ایمیل: marketing@afnor.ir ارسال فرمائید.