خدمات آموزشی


دوره‌هاي عمومي Public

یکی از فعالیتهای اصلی گروه AFNOR ارائه خدمات آموزشی است.
آکادمی AFNOR با هدف برآورده نمودن نیازهای مختلف، اقدام به طرح ریزی و ارائه طیف وسیعی از دوره های آموزشی مرتبط با حوزه های فعالیتی گروه AFNOR نموده است.
آکادمی AFNOR با تجهيز زيرساخت‌هاي مناسب و برنامه‌ريزي دقيق، دوره‌هاي آموزشي متنوعي را برگزار مي‌نمايد؛ كه شرح زمان برگزاري و هزينه‌هاي مربوطه در تقويم آموزشي در وب‌سايت این موسسه ارائه شده است.

از مزايای اين دوره‌ها، حضور شركت‌كنندگان از سازمان‌های مختلف و تبادل تجربيات، امكانات آموزشي مناسب و نيز اثربخشي بالای آن مي‌باشد.

دوره‌هاي اختصاصي IN HOUSE

آکادمی AFNOR بيش از 150 عنوان سمينار و دوره‌هاي آموزشي مديريتي و تخصصي را به صورت درون سازمانی، در داخل مجموعه مشتريان به صورت مجزا و نيز در قالب بسته‌هاي آموزشي هدفمند برگزار مي‌نمايد. اين روش به مشتريان كمك مي‌كند تا در ميزان هزينه‌ها و همچنين وقت كاركنان خود صرفه‌جويي كنند و افراد بيشتري از سازمان را در دوره‌هاي آموزشي شركت دهند.

مسئول آموزش: خانم مهندس سحر فرخی

در صورت نیاز به برگزاری دوره های آموزشی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://afnor.ir/register.asp