ISO 22000 (سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی)

ISO 22000 (سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی)

مصرف مواد غذایی نا ایمن می تواند عواقب جبران ناپذیری برای مصرف کنندگان در برداشته باشد. در بازارهای رقابتی امروز توجه به کیفیت و سلامت محصولات غذایی اولین و بدیهی ترین اصل برای حضور و کسب سهم بازار می­باشد. با چنین دیدگاهی است که لزوم استاندارد سازی فرایندهای تولید و عرضه مواد غذایی بیش از پیش احساس شده و سازمانهای فعال در این عرصه باید مصرف کنندگان و مشتریان خود را از ایمن بودن محصولات خود مطمئن سازند. در این راستا، استانداردهای مدیریت ایمنی مواد غذایی (سری ISO 22000) می توانند سازمانها را در شناسایی و کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی یاری نمایند.
خانواده استاندارد ایزو 22000 (ISO 22000) شامل استانداردهای مختلفی است که هر کدام بر یکی از جنبه های مدیریت ایمنی مواد غذایی متمرکز هستند. این استانداردها شامل موارد زیر می باشند:
 • ISO 22000:2005 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی- الزامات سازمان در زنجیره مواد غذایی، شامل راهنماهای کلی برای مدیریت ایمنی مواد غذایی
 • ISO 22004:2014 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی-راهنمای پیاده سازی و اجرای استاندارد ایزو 22000
 • ISO 22005:2007 اصول عمومی و الزامات اولیه برای پیاده سازی سیستم، متمرکز بر قابلیت ردیابی در زنجیره مواد غذایی
 • ISO/TS 22001-1:2009 برنامه های پیش نیاز در ایمنی مواد غذایی-بخش اول: تولید مواد غذایی
 • ISO/TS 22001-2:2013 برنامه های پیش نیاز در ایمنی مواد غذایی-بخش دوم: کیترینگ
 • ISO/TS 22001-3:2011 برنامه های پیش نیاز در ایمنی مواد غذایی-بخش سوم: کشاورزی
 • ISO/TS 22001-4:2013 برنامه های پیش نیاز در ایمنی مواد غذایی-بخش چهارم: تولید مواد بسته بندی مواد غذایی
 • ISO/TS 22003:2013 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی- الزامات انجام ممیزی و صدور گواهینامه سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی
استاندارد ایزو 22000 (ISO 22000:2005) الزاماتی که یک سازمان برای اعلام توانایی کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی نیاز دارد را تعیین می کند. این استاندارد برای هر سازمانی صرف نظر از اندازه و جایگاه آن در زنجیره مواد غذایی قابل استفاده است.
 

مزایای پیاده­ سازی استاندارد ایزو 22000

 • اطمینان از ایمنی محصولات مرتبط با مواد غذایی
 • ایجاد فرصت و امکان ارائه محصولات در بازارهای جهانی
 • تایید انطباق محصولات/خدمات با استانداردهای بین المللی
 • تضمین کیفیت، ایمنی و قابلیت اطمینان محصولات/خدمات
 • ایجد فضای رقابتی میان تامین کنندگان در تمامی بازارهای بین المللی
گروه AFNOR امکان صدور این استاندارد را در بالاترین سطح اعتبار و کیفیت، تحت اعتبار COFRAC فرانسه و یا سایر مراجع اعتباردهی جهانی دارد. در صورت تمایل به دریافت گواهی­نامه ایزو 22000 (ISO 22000:2005)، فرم درخواست خدمات را تکمیل نموده و به آدرس ایمیل: info@afnor.ir و یا afnor.iran@gmail.com ارسال فرمائید.