ISO 26000 (استاندارد جهانی برای مسئولیت اجتماعی)

ISO 26000 (استاندارد جهانی برای مسئولیت اجتماعی)

کسب و کارها و سازمانها در خلاء کار نمیکنند و نوع ارتباط آنها با جامعه و محیطی که در آن حضور دارند میتواند به عاملی بحرانی برای استمرار فعالیت آنها تبدیل شود.
ایزو 26000 (ISO 26000:2010) راهنمایی برای  سازمانها و کسب و کارها در راستای عمل به وظایف اجتماعی آنهاست  و  به معنای عملکرد سازمان در مسیری اخلاقی و شفاف است؛ که منجر به سلامتی و رفاه جامعه می شود.
ISO 26000:2010 راهنمای الزامات مربوط به این موضوع است که بر خلاف سایر استانداردهای ISO شناخته شده، دارای گواهینامه نیست. ISO 26000 مسئولیت اجتماعی را تعریف کرده و به کسب و کارها و سازمانها نشان میدهد که اصول مسئولیت اجتماعی چه تاثیری بر عملیات سازمان داشته و راهکارهایی را نیز در این خصوص ارائه مینماید. هدف این استاندارد، همه نوع سازمانی صرف نظر از نوع فعالیت، اندازه و محل آنهاست.
ISO 26000:2010، در سال 2010 و پس از 5 سال مذاکره میان ذینفعان مختلف در دنیا منتشر شد. مسئولانی از دولتها، NGO ها، صنایع، گروههای مصرف کنندگان و تشکلهای کاری در سراسر دنیا در جریان توسعه این استاندارد بوده اند، که به معنای اجماع جهانی در این زمینه است.
گروه AFNOR امکان ارائه خدمات ممیزی و ارائه گزارش ممیزی سیستم فوق را در بالاترین سطح اعتبار دارد. در صورت تمایل به دریافت خدمات ممیزی ISO 26000:2010، فرم درخواست خدمات را تکمیل نموده و به آدرس ایمیل: marketing@afnor.ir ارسال فرمائید.