ISO 29990 (خدمات یادگیری برای آموزش و تحصیلات غیر رسمی)

ISO 29990 (خدمات یادگیری برای آموزش و تحصیلات غیر رسمی)

امروزه کارکنان سازمان و دانش تخصصی ایشان به یکی از اصلی ترین سرمایه ها در سازمانهای بزرگ تبدیل شده و تحصیلات و آموزش کارکنان به طور روز افزونی مورد توجه سازمانهای تجاری قرار گرفته است. لذا اهمیت یادگیری در سازمانها فرصتهای اقتصادی جدیدی برای سازمانهای ارائه دهنده خدمات آموزشی و تحصیلی پدید آورده است. در این میان تضمین کیفیت خدمات ارائه شده موضوعی حیاتی برای چنین سازمانهایی است.
استاندارد ایزو 29990 (ISO 29990:2010) با هدف بهبود کیفیت خدمات تحصیلات و آموزشهای غیر رسمی مانند آموزشهای فنی-حرفه ای و آموزشهای ضمن خدمت، الزامات پایه برای ارائه دهندگان خدمات آموزشی را متناسب با بازار رو به رشد جهانی، تدوین نموده است.
هدف این استاندارد ایجاد یک مدل عمومی در زمینه عملکرد و کارایی حرفه ای و مرجعی برای ارائه دهندگان خدمات یادگیری و مشتریان ایشان در زمینه طراحی و توسعه خدمات آموزشی و تحصیلی است.

مزایای پیاده­ سازی ISO 29990:2010

  • ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان
  • اعلام تعهد سازمان در زمینه ارائه خدمات تحصیلی و آموزشی
  • افزایش شهرت و اعتبار سازمان در زمینه ارائه خدمات تحصیلی و آموزشی در بازارهای محلی و بین المللی
 گروه AFNOR امکان صدور گواهینامه سیستم فوق را در بالاترین سطح اعتبار دارد. در صورت تمایل به دریافت گواهینامه ISO 29990:2010، فرم درخواست خدمات را تکمیل نموده و به آدرس ایمیل: info@afnor.ir و یا afnor.iran@gmail.com ارسال فرمائید.