تقویم آموزشی


عنوان دوره فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند هزینه (ریال)
مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001:2018 -- -- -- 13-14 -- -- -- -- -- -- -- -- 6,500,000 ثبت نام
تشریح الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی -- -- -- -- 2-3 -- -- -- -- 17-18 -- -- 4,000,000 ثبت نام
مدیریت دانش -- -- 5 -- -- -- 29 -- -- -- -- -- 2,900,000 ثبت نام
مدیریت کیفیت -- 2 -- -- -- 2 -- -- -- 10 -- -- 2,500,000 ثبت نام
مدیریت فناوری اطلاعات -- 10-11 -- -- 2-3 -- -- 9-10 -- -- 5-6 -- 4,000,000 ثبت نام
ISO 31000 -- 30 -- -- -- 4 -- -- -- 2 -- -- 3,500,000 ثبت نام
سر ممیزی سیستم مدیریت کیفیت -- -- -- -- -- -- -- -- 18-22 -- -- -- 19,500,000 ثبت نام
تشریح الزامات 9001:2015 -- -- 26-27 -- -- 27-28 -- -- -- 15-16 -- -- 3,500,000 ثبت نام
دوره جامع تربیت افسر ایمنی Hse - Ms OHSAS18001 -- -- -- -- -- -- -- -- 20-22 -- -- -- 6,700,000 ثبت نام