Alt text

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با تغییرات سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14001:2015

آکادمی AFNOR برگزار می کند

دوره آموزشی آشنایی با تغییرات سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14001:2015
پنج شنبه 7 بهمن ماه 1395-تهران

محتوای دوره:
  • درک و ضرورت حفاظت از محیط زیست
  • بحران های زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی
  • تعاریف و اصطلاحات سیستم مدیریت زیست محیطی
  • آشنایی با فرایند شناسایی و ارزیابی چنبه های زیست محیطی
  • مفهوم ریسک و فرصت در استاندارد ISO 14001:2015
  • تشریح الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14001:2015
  • کارگاه آموزشی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی

جهت ثبت نام در دوره، فرم زیر را تکمیل و به آدرس: training@afnor.ir ایمیل نمایید.